Informace o zdravotní způsobilosti

k letu horkovzdušným balónem

S cílem zaručit maximální bezpečnost a komplexní zážitek pro každého účastníka vyhlídkového letu je nezbytné, aby všichni pasažéři byli schopni se fyzicky zapojit. To zahrnuje:

 • schopnost bezpečně přelézt hranu koše, který dosahuje výšky přibližně 1,1 metru,
 • schopnost stát bez pomoci další osoby/jakékoliv opory/možnosti sezení po dobu alespoň jedné hodiny,
 • možnost lehce pokrčit kolena (zaujmout podřep), aby mohl být bezpečně vykonán přistávací manévr,
 • možnost dojít alespoň 100 metrů nezpevněnou cestou / terénem k doprovodnému vozidlu,
 • Je klíčové, aby účastníci byli schopni plně pochopit a striktně dodržovat všechny pokyny poskytnuté
 • pilotem během letu, zejména nastane-li případ nouze (je nutné, aby rychle a efektivně reagovali na pokyny pilota).


Z přepravy vyloučeny osoby s následujícími zdravotními omezeními:

 • osoby, které pro pohyb vyžadují pohybové kompenzační pomůcky (invalidní vozík, berle, hole, chodítka aj.),
 • osoby, které prodělali operaci kolen, kyčlí, páteře, ramen – doporučujeme alespoň roční rekonvalescenci od operace, než se daný pasažér zúčastní letu. Je také vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem,
 • osoby se sníženou pohyblivostí (kolena, kyčle, páteř),
 • těhotné ženy – rizikem může být tvrdší dopad při přistání,
 • osoby s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí, aniž by se před letem o této aktivitě neporadili se svým ošetřujícím lékařem.

Je nám líto, ale společnost FlyBalloon s.r.o. není dostatečně technicky vybavená pro přepravu osob na invalidním vozíku.

Prosíme, uvažte, že během letu horkovzdušného balonu, kdy čas a místo přistání jsou proměnlivé a neznámé, nastává limitovaná situace pro příjezd rychlé záchranné služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Děti v balónu přepravíme po dovršení 7 let věku a 120 cm výšky. Výškový limit je nastaven kvůli hraně koše, aby přes ni děti viděly. Děti do 15 let musí doprovázet dospělá osoba. Z bezpečnostních důvodů není možné držet dítě v náruči po dobu letu, nebo pro něj vzít stupátko.

V souladu se zákonem o civilním letectví má pilot balónu zodpovědnost za bezpečnost všech cestujících, a konečné rozhodnutí o způsobilosti účastníka k bezpečnému letu je ve sféře jeho rozhodovacích kompetencí. Pokud na místě startu pilot rozhodne, že zdravotní stav pasažéra je v jednoznačném rozporu s výše uvedeným, propadá letenka bez náhrady. Pilot má právo vyloučit z přepravy klienta, u kterého existuje podezření na použití alkoholu nebo drog, zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

Pokud v době mezi rezervací letenky na konkrétní let a dnem uskutečnění tohoto letu dojde ke zhoršení zdravotního stavu, je pasažér povinen tuto změnu neprodleně oznámit společnosti FlyBalloon s.r.o. a společně vyřešit vzniklou situaci buď finanční kompenzací, nebo předáním letenky/rezervace jiné osobě.

V případě neuvedení zdravotního omezení bude pověřený pracovník společnosti FlyBalloon s.r.o. předpokládat, že takové omezení u účastníka letu neexistuje a za případné následné související zdravotní komplikace, úraz či zhoršení stavu nenese společnost FlyBalloon s.r.o. ani její pracovníci žádnou odpovědnost.

V případě jakýchkoliv pochybností je dobré individuálně konzultovat
Vaši situaci s klientským centrem společnosti FlyBalloon s.r.o.